שם:
נייד:

פוליסה רחבה

בעלת כיסויים רחבים יותר

עלות כחצי(!)

מביטוח בריאות פרטי

כולל בחירת רופאים

ללא הגבלה

ילד חמישי

חינם

לתשומת לב! נוכח התפרצות נגיף הקורונה יש חשיבות גדולה להצטרף מוקדם ככל הניתן!